Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yaşlı Bakımı

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YAŞLI BAKIMI PROĞRAMI DERS MÜFREDATI
1. SINIF GÜZ YARIYILI (I. YARIYIL)   1. SINIF BAHAR YARIYILI (II. YARIYIL)    
D.KOD DERS ADI Te Uy Kredi D.Saati Z/M/S AKTS   D.KOD DERS ADI Te Uy Kredi D.Saati Z/M/S AKTS
OZ101  TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Z 2    OZ102 TÜRK DİLİ   II 2 0 2 2 Z 2
 OZ103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I 2 0 2 2 Z 2   OZ104  ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ  II 2 0 2 2 Z 2
 OZ163 YABANCI DİLİ I 2 0 2 2 Z 2    OZ164 YABANCI DİL   II 2 0 2 2 Z 2
 YŞ113 ANATOMİ 2 0 2 2 Z 5   YŞ110 FARMAKOLOJİ 2 0 2 2  M 2
YŞ115 FİZYOLOJİ 2 0 2 2 Z 5    YŞ112 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALAR II 4 4 6 8 M 6
YŞ117  YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALAR I 4 2 5 6 M 7    YŞ114 HASTALIKLAR BİLGİSİ 4 0 4 4 M 4
YŞ119 TEMEL GERONTOLOJİ 3 0 3 3 M 3    95104 İŞ YERİ UYGULAMASI VE STAJ                                 0 0 0 0 M         8
  SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 S 2     SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 S 2
  SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 S 2     SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 S 2
  TOPLAM 21 2 22 23   30     TOPLAM 20 4 22 24   30
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
YŞ121  MESLEK ETİĞİ 2 0 2 2 S 2   YŞ116 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER 2 0 2 2 S 2
YŞ123  PSİKOLOJİ 2 0 2 2 S 2   YŞ118  SOSYAL REHABİLİTASYON 2 0 2 2 S 2
YŞ125 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 0 2 2 S 2   YŞ120 ÇEVRE KORUMA 2 0 2 2 S 2
YŞ127 GİRİŞİMCİLİK 2 0 2 2 S 2   YŞ122 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2 0 2 2 S 2
YŞ129 FİNANSAL OKUR- YAZARLIK 2 0 2 2 S 2   YŞ124 İŞARET DİLİ 2 0 2 2 S 2
Seçmeli derslerde 4 AKTS seçmek zorunludur   Seçmeli derslerde 4 AKTS seçmek zorunludur
                                 
2. SINIF GÜZ YARIYILI (III. YARIYIL)   2. SINIF BAHAR YARIYILI (IV YARIYIL)
D.KOD DERS ADI Te Uy Kr D.Sa Z/M/S AKTS   D.KOD DERS ADI Te Uy Kredi D.Saati Z/M/S AKTS
YŞ215 BESLENME İLKELERİ 2 0 2 2 M 3   YŞ214 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ 3 0 3 3 M 4
YŞ217 GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMETLER 2 0 2 2 M 3   YŞ216 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 0 2 2 M 3
YŞ219 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR III 2 8 6 10 M 8   YŞ218 GERİATRİK PSİKİYATRİ 2 8 6 10 M 8
YŞ221 FİZİKSEL REHABİLİTASYON 2 2 3 4 M 4   YŞ220 UĞRAŞ TERAPİSİ 2 6 5 6 M 7
YŞ223 ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2 0 2 2 M 2   YŞ222 SEMİNER 2 0 2 2 M 2
YŞ225 İLK YARDIM 2 0 2 2 M 2     SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 S 2
  SEÇMELİ DERS I 2 0 2 2 S 2     SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 S 2
  SEÇMELİ DERS II 2 0 2 2 S 2     SEÇMELİ DERS III 2 0 2 2 S 2
  SEÇMELİ DERS III 2 0 2 2 S 2   TOPLAM 17 14 24 29   30
  SEÇMELİ DERS IV 2 0 2 2 S 2                  
TOPLAM 20 10 25 30   30                  
SEÇMELİ DERSLER   SEÇMELİ DERSLER
 YŞ227 HALK SAĞLIĞI 2 0 2 2 S 2   YŞ224 YARATICI DRAMA 2 0 2 2 S 2
YŞ229 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 2 S 2   YŞ226 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 0 2 2 S 2
YŞ231 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 0 2 2 S 2   YŞ228 SAĞLIK HİZ. YÖNETİMİ 2 0 2 2 S 2
YŞ233 BEDEN EĞİTİMİ I 2 0 2 2 S 2   YŞ230 BEDEN EĞİTİMİ II 2 0 2 2 S 2
 YŞ293 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 2 2 S 2    YŞ294 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 2 2 S 2
YŞ235 ÖZÜRLÜLÜK VE ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK HİZMETLER 2 0 2 2 S 2   YŞ232 YARA BAKIMI 2 0 2 2 S 2
YŞ237 SOSYAL POLİTİKA 2 0 2 2 S 2   YŞ234 AKILCI İLAÇ KULLANIMI 2 0 2 2 S 2
YŞ239 STERİLİZASYON ESASLARI
 VE YÖNTEMLERİ
2 0 2 2 S 2   YŞ236 SAĞLIK EĞİTİMİ 2 0 2 2 S 2
YŞ241 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA UYGULAMA  0 4 2 4 S 4                  
YŞ243 SOSYAL HİZ. ORTAMLARINDA
İNCELEME
0 4 2 4 S 4                  
Seçmeli derslerde 8 AKTS seçmek zorunludur   Seçmeli derslerde 6 AKTS seçmek zorunludur  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı